Еко-готель в Карпатах «Поезія Мандрів»
Карпати, Східниця, вул. Шевченка, 138

ПРАВИЛА ПРОЖИВАННЯ В БУТІК-ГОТЕЛІ «ПОЕЗІЯ МАНДРІВ»

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ
1.1. У своїй діяльності БУТІК-ГОТЕЛЬ «ПОЕЗІЯ МАНДРІВ» (надалі – БГ «Поезія Мандрів») керується  Конституцією  України,  Законом   України  від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР «Про  туризм» (з відповідними змінами та доповненнями), Правилами  користування  готелями  й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затвердженими Наказом Державної туристичної адміністрації  України   від 16 березня 2004 року № 19 (з відповідними змінами та доповненнями) цим Положенням про відокремлений підрозділ та іншими нормативно-правовими актами.
 
1.2. Бутік-готель «Поезія Мандпів» створює необхідні умови  для проживання, харчування, культурного дозвілля та відпочинку населення. 
1.3. Дані правила встановлюють для проживаючих (надалі – Споживачів) в БГ «Поезія Мандрів» внутрішній розпорядок проживання, правила користування майном, умови бронювання та інше.
 
2. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МАЙНОМ
2.1. БГ «Поезія Мандрів» надає споживачам для проживання мебльовані номери, оснащені побутовою технікою (телевізор, холодильник, електричний чайник, фен та ін.), сантехнікою й іншим устаткуванням.
2.2. Споживачі повинні дбайливо ставитися до майна БГ «Поезія Мандрів», використовувати устаткування за призначенням, дотримуватись вимог пожежної безпеки. У випадку виявлення ушкодження майна, технічних несправностей, надзвичайних подій (залиття, загоряння, розбиття скла і т.п.) необхідно негайно повідомити про це адміністратора.
2.3. Забороняється заносити в приміщення (номери) та зберігати зброю, вогненебезпечні, легкозаймисті та вибухові засоби, а також спортивний інвентар, надуті матраци чи інші габаритні предмети.
 
3. ВНУТРІШНІЙ РОЗПОРЯДОК ПРОЖИВАННЯ В БГ «ПОЕЗІЯ МАНДРІВ»                             
3.1. Номер  (місце)  в БГ «Поезія Мандрів»   надається   споживачу   при пред'явленні  паспорта або іншого документа,  який засвідчує особу (паспорт громадянина  України,  паспорт  громадянина  України  для виїзду за кордон,  дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи моряка,  посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але  не є громадянином України,  національний паспорт іноземця або документ,  що його замінює, та віза на право перебування в Україні (якщо   інше   не   передбачено  чинними  двосторонніми  угодами), свідоцтво про народження неповнолітніх,  які не досягли 16  років, посвідчення  водія,  для  військових  -  особове  посвідчення  або військовий  квиток,  посвідчення,  яке  видане  за  місцем  роботи споживача,  та ін.), і заповненні анкети встановленого зразка. 
 
3.2. Споживач  має  право  розірвати  договір   про   надання  послуг з відпочинку у будь-який час за умови оплати фактично наданих БГ «Поезія Мандрів» послуг. Порядок розірвання  договору  на  надання   послуг з замовником визначається договором та чинним законодавством. 
 
3.3. БГ «Поезія Мандрів»  надає   пільги   тим   категоріям споживачів,  для  яких  такі  пільги передбачені,  в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством. 
 
3.4. Без  згоди  споживача  БГ «Поезія Мандрів»  не  має   права надавати   додаткові   послуги,   які   не   включені  у  договір. Споживач вправі відмовитись від оплати таких послуг,  а в разі їх сплати БГ «Поезія Мандрів» зобов'язана повернути сплачену суму. Забороняється обумовлювати виконання одних  послуг  за  умови надання інших послуг. 
 
3.5. За  бажанням споживача йому може надаватись номер на два і більше місць з оплатою вартості номера. 
 
3.6. БГ «Поезія Мандрів»  забезпечує   цілодобове   оформлення споживачів, які прибувають та вибувають з готелю. 
 
3.7. Час заселення на БГ «Поезія Мандрів» – після 14:00, час виселення – до 12:00.
 
3.8.  БГ «Поезія Мандрів» зобов'язується  надати  споживачу  без  додаткової оплати такі види послуг:
-    виклик швидкої допомоги;
-    доставка в номер кореспонденції;
-    побудка у визначений час;
 
3.9. Зміна постільної білизни,  рушників та  туалетних  речей проводиться не рідше двох разів на тиждень. 
 
3.10. У разі  виявлення  забутих  речей БГ «Поезія Мандрів» зобов'язується негайно повідомити про це власника речей (за умови,  що їх власник відомий). Забуті речі  зберігаються БГ «Поезія Мандрів» протягом шести місяців, після чого передаються у відповідні державні органи для реалізації або знищуються, про що складається акт установленої форми. 
 
3.11. У всіх номерах та інших приміщеннях БГ «Поезія Мандрів», біля центральних входів забороняється палити.
 
3.12. З 22:00 до 8:00 години на всій території БГ «Поезія Мандрів» та у всіх приміщення необхідно зберігати тишу. У номерах у цей час забороняється включати на велику гучність  аудіо системи і телевізори.
 
3.13. До відпочиваючих в БГ «Поезія Мандрів» можуть приходити гості з 8:00 до 22:00 години. На прихід гостей повинен дати згоду проживаючий у номері, а адміністратор веде запис усіх гостей БГ «Поезія Мандрів». За гостя відповідає проживаючий у номері. При необхідності адміністратор має право перевірити документи гостя.
 
3.14. Перебування будь-яких тварин БГ «Поезія Мандрів» забороняється.
 
3.15. Забороняється пошкоджувати (витоптувати, зривати) рослинні насадження, які розташовані на території БГ «Поезія Мандрів». 
 
 
4. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
4.1 Після видходу з номера всі електроприлади повинні бути вимкнені. Забороняється залишати включеними електроприлади (крім холодильника) після видходу з номера.
4.1. У номерах забороняється використовувати трійники і подовжувачі, потужні електроприлади, у тому числі нагрівальні, крім випадків, коли ці прилади входять у стандартне устаткування номера чи видані для користування персоналом БГ «Поезія Мандрів».
4.2. Забороняється залишати відкритими водопроводні крани (змішувачі) після відходу з номера.
 
5. ЗАЇЗД І ПАРКУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ
5.1. Заїзд та стоянка автомобілів на території БГ «Поезія Мандрів» здійснюється в спеціально відведених місцях. 
5.2. Категорично забороняється залишати транспортні засоби на заїздах і виїздах, внутрішніх проїздах .
 
 
6.  ПОРЯДОК  БРОНЮВАННЯ  НОМЕРІВ (МІСЦЬ), УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ  ТА ОПЛАТИ  ПОСЛУГ
 
6.1. БВ «ХВИЛЯ» має  право   укладати   договір   з   замовником (споживачем)  на бронювання номерів (місць) шляхом підписання його двома сторонами,  а також шляхом прийняття заявки на бронювання за допомогою  поштового,  телефонного  або  іншого  зв'язку  (засобів 
електронної   пошти,   включаючи   факсимільну),   який   дозволяє достовірно  встановити  належність заявки споживачу або замовнику. Договір вважається укладеним  тільки  в  разі  письмового  акцептування   БВ «ХВИЛЯ» направленої  йому  заявки  на  бронювання  та  досягнення сторонами згоди в обумовленій формі щодо всіх істотних умов.
 
6.2. При бронюванні  номера  (місця)  БВ «ХВИЛЯ» може  запросити передплату  за надання послуг.  У разі відмови споживача  оплатити броню,  його розміщення на  БВ «ХВИЛЯ» проводиться  у  порядку загальної черги.  Передплата враховується  в  оплату    послуг   при остаточному  розрахунку,  якщо  інше  не  обумовлено  укладеним із замовником договором.
При неприбутті  споживача  до  18:00  (час анулювання) в день замовленого   прибуття   замовлення  анулюється,  якщо  бронювання номера (місця) не було підтверджено. Якщо заброньовані номери (місця) не були підготовлені  вчасно до заселення, плата за їх бронювання не стягується. 
     
6.3. Договір  про надання основних послуг може бути укладеним  замовником   на   користь   споживача   за   дорученням останнього. 
     
6.4. БВ «ХВИЛЯ» має право застосовувати вільні ціни і тарифи,  та систему знижок на всі послуги, що надаються, за винятком тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін та тарифів. 
 
6.5. Ціна номера (місця),  вартість додаткових послуг, у т.ч. бронювання,  встановлюються  БВ «ХВИЛЯ» самостійно,   форма   оплати визначається договором між споживачем/замовником та  БАЗОЮ ВІДПОЧИНКУ. 
            На БВ «ХВИЛЯ»  застосовується  добова  оплата послуг. БВ «ХВИЛЯ» визначає перелік основних послуг,  які входять у  ціну номера (місця в номері).
6.6. Договір  про надання основних послуг відпочинку споживачу вважається укладеним після  оформлення  документів  на  проживання (заповнення  анкети,  реєстрації)  та  засвідчується розрахунковою квитанцією або  іншим  розрахунковим  документом,  що  підтверджує 
укладення договору і містить у собі:
- найменування закладу,   його   реквізити;    
- прізвище, ім'я та по батькові споживача;
- інформацію про номер (місце в номері), що надається;
- ціну номера (місця в номері);
- інші необхідні дані.
 
6.7. Договір про надання послуг з відпочинку може бути укладений на  визначений або невизначений термін. При укладанні договору на невизначений  термін  погодженим  вважається   найбільш   короткий термін,   як  правило  одна  доба;  дія  договору  в  такому  разі 
завершується о 12.00 дня, наступного за днем прибуття споживача на БВ «ХВИЛЯ». 
     
6.8. Плата  за  надання    послуг з відпочинку   стягується   у відповідності   до  єдиної  розрахункової  години  -  12-ї  години поточної доби за місцевим часом.
       При проживанні в БГ «Поезія Мандрів» менше однієї доби та у разі раннього заїзду чи пізнього виїзду БГ «Поезія Мандрів»  самостійно визначає розмір  плати за надання послуг з відпочинку. 
 
6.9. При  розміщенні  дітей  віком  до 6 років з батьками в одному номері плата за проживання дітей не стягується, харчування не надається. 
 
7. ЗАБОРОНА САМОСТІЙНОГО ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ В НОМЕРАХ
7.1. Згідно протипожежних правил безпеки БГ «Поезія Мандрів»  заборонено в номерах використовувати будь-які електричні та газові прилади для приготування їжі (крім пріладів, зазначених  у п.2.1 даних Правил).
 
8. ВІДМОВА У ПОСЕЛЕННІ,  ВИСЕЛЕННЯ
8.1.  БГ «Поезія Мандрів»  має право відмовити у поселенні споживачеві або розірвати договір з ним (здійснити виселення), якщо споживач    неодноразово   порушує   внутрішні   правила проживання в БГ «Поезія Мандрів»,  що призводить  до  матеріальних  збитків,  а також  створює незручності для інших споживачів. 
8.2. БГ «Поезія Мандрів»  має право відмовити у поселенні споживачеві (здійснити виселення) у випадку:
- відсутності оплати за номер у встановленому  порядку й необхідній сумі;
- неохайного, брудного зовнішнього вигляду споживача, знаходження його у нетверезому стані;
- неадекватного, агресивного поводження споживача;
- відмови споживача у дотриманні цих Правил.

Наші переваги

Ресторан на теріторії готелю

Весь світ у вас на тарілці!

Дитяча кімната

Дивовижний відпочинок для найменьших гостей

СПА

Відчуйте гармонію між тілом та душею

Wi Fi

Безкоштовний на всій території готелю

Номери

Дизайн номерів за вашим смаком

Ми знаходимося в самому центрі Східниці